TOP / イベント一覧 / 留学生むけオンラインせつめい会

【留学生むけ】オンラインせつめい会

【留学生むけ】オンラインせつめい会

参加すると、AO入学エントリーシートを もらえます!

9月20日(火)10:30~11:30、13:30~14:30
10月4日(火)10:30~11:30、13:30~14:30
10月18日(火)10:30~11:30、13:30~14:30
11月1日(火)10:30~11:30、13:30~14:30
11月15日(火)10:30~11:30、13:30~14:30
11月29日(火)10:30~11:30、13:30~14:30

GIỚI THIỆU TRƯỜNG bằng TIẾNG VIỆT (Online – ZOOM)

Tuyển sinh kỳ tháng 4/2023 !
Hãy tham gia để tìm hiểu rõ về các ngành học Thương mại Quốc tế, Du lịch dịch vụ, Web marketing của trường. Bạn sẽ được chia sẻ nhiệt tình các thông tin về học phí, chế độ đãi ngộ, xét tuyển và cuộc sống sinh viên tại Nagano. 

9月14日(水)13:30~14:30
9月28日(水)10:30~11:30

NBL Briefing Session

In this session, the courses, the campus life and the admissions will be introduced in English.

9月28日(水)10:30~11:30, 13:30~14:30

個別説明会(あなた1人に説明)は、毎日できます!LINE、Facebook、Tel、emailで連絡ください。

E-mail: nbl@isi-global.com
Tel: 0120-30-6446