TOP / オープンキャンパス / 留学生むけオンラインせつめい会

【留学生むけ】オンラインせつめい会

【留学生むけ】オンラインせつめい会

ZOOMで!NBLのこと おしえます。

☆日程☆

7月29(木)17:30~18:30
8月5(木)17:30~18:30
8月19(木)17:30~18:30
8月23(月)11:00~12:00、13:00~14:00
8月30(月)11:00~12:00、13:00~14:00
9月6(月)11:00~12:00、13:00~14:00
9月13(月)11:00~12:00、13:00~14:00
9月27(月)11:00~12:00、13:00~14:00

ホテル・観光で はたらきたい!留学生の オンライン交流会

NBL観光ホスピタリティコースの学生と 話してください。
ZOOMで、授業が みれます。
たくさんの 学生と 話せます。
学校、寮やアパート、アルバイトのこと、きいて ください。
ベトナム、ネパール、ロシア、中国、タイの学生がいます。

☆日程☆

8月4(水)11:00~12:00

Buổi giải thích khóa học thông dịch Việt Nhật

Thầy Hiếu, chủ nhiệm khoa thông dịch của trường Ngoại Ngữ Kinh Tế Nagano sẽ giải thích về trường và khóa học bằng tiếng Việt.
Phương thức thực hiện: qua Zoom

☆日程☆

Ngày 17 tháng 8 (thứ 3) 11:00~、13:00~
Ngày 31 tháng 8 (thứ 3) 11:00~、13:00~
Ngày 14 tháng 9 (thứ 3) 11:00~、13:00~

Buổi giao lưu với các du học sinh Việt Nam đang học tại trường chuyên môn

Bạn có muốn giao lưu với các bạn du học sinh Việt Nam đang học khóa thông dịch Việt Nhật ở trường chuyên môn Kinh Tế Ngoại Ngữ Nagano?

Bạn có thể hỏi về những vấn đề sau:

-Nội dung học thông dịch và tiếng Nhật
-Sự khác biệt giữa trường tiếng Nhật và trường chuyên môn
-Công việc làm thêm
-Kí túc xá sinh viên và nhà thuê
Vân vân

Nên tham gia nếu bạn muốn:

-Hỏi và nghe trả lời một cách chân thật những thắc mắc hoàn toàn bằng tiếng Việt
-Muốn giỏi tiếng Nhật hơn
-Đang tìm kiếm một trường chuyên môn thích hợp
-Đang phân vân không biết nên đi học tiếp hay kiếm việc làm

☆日程☆

Thứ 2 ngày 2 tháng 8 lúc 11:00 ~ 12:00